Zawiadomienie o podjęciu uchwały

ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W

STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Zarząd FUTSAL Świecie z siedzibą w Świeciu, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Starostę Świeckiego pod numerem 38 uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25
września 2023 roku na Zebraniu Członków Stowarzyszenia Zwykłego FUTSAL Świecie na
mocy uchwały numer 13/2023 z dnia 25 września 2023 roku podjęło decyzję o przekształceniu
Stowarzyszenia Zwykłego FUTSAL Świecie z siedzibą w Świeciu w Stowarzyszenie rejestrowe
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

Grzegorz Fetter Marcin Kulewski Dorota Kamrowska
_________________________________
Zarząd Stowarzyszenia

 

Zawiadomienie o podjęciu uchwały – 13/2023